خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 4
بازديد ديروز: 4
بازديد کل: 8253
بروزرسانی: 17-5-1394
قراردادها

-

آگهی مناقصه

(نوبت دوم)

 

دانشگاه زنجان در نظر دارد خدمات سرویس‌دهی ایاب و ذهاب کارکنان خود را برای سال 95-1394 از طریق مناقصه به موسسات و شرکتها و اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند با واریز مبلغ 000/200 ریال به شماره حساب 2178622501004 بانک ملی، جهت دریافت اسناد به انتظامات درب ورودی اصلی دانشگاه مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مناقصه: فیش واریز نقدی به مبلغ 000/000/100 ریال معادل (ده میلیون تومان) به حساب شماره 51819 بانک تجارت و یا معادل آن ارائه ضمانت‌نامه بانکی و یا چک تضمین‌شده بانکی.         

تاریخ فروش اسناد: سه‌شنبه 06/05/94 لغایت شنبه 10/05/94 از ساعت 8 صبح الی13:00 ظهر.

مکان فروش اسناد: دانشگاه زنجان، سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه دانشگاه: ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ21/05/94

تاریخ برگزاری جلسه مناقصه و بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه ، مورخ 21/05/94 ساعت 12 ظهر در محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه زنجان.

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: 33052747-024 و 33052352 -024   

 

 

 

جهت مشاهده شرایط مناقصه کلیک نمایید.

بازدید امروز: 3